Tűzvédelmi szolgáltatások

HTH Consulting ipari szolgáltató iroda

Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt alkotta:

1996. évi XXXI. számú törvény (tűzvédelmi törvény)Szolgáltatásaink

-A törvény szerinti kötelező tűzvédelmi szakvizsgák szervezése

-Tűzvédelmi általános és szakmai oktatások szervezése

-Tűzvédelmi vizsgálatok, ellenőrzések végrehajtása

-Biztonsági berendezések, eszközök ellenőrzése

-OTSZ-nek és egyéb jogszabályoknak megfelelő dokumentációk elkészítése, frissítése

-Telephelyek engedélyeztetési dokumentációjának elkészítése

-A 9/2015. (III. 25.) BM rendeletnek megfelelő tűzvédelmi szakfeladatok ellátása

-Jogszabálykövetés a dokumentációkban és feladatokban

-Létesítmények, épületek, telephelyek munka- és tűzvédelmi műszaki felmérése

-Üzemeltetési adatbázis felépítése és üzemeltetési napló vezetése

-Hatósági kapcsolattartás


Dokumentumok


Robbanásvédelmi dokumentáció

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyekre, illetve azok kialakítására és használatára vonatkozóan alkalmazni kell a 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet, a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeire vonazkozó, valamint a 2014/34/EU ATEX direktíva és a 35/2016 (IX.27) NGM rendelet, a 99/92/EG direktíva, továbbá a vonatkozó szabványok (MSZ EN 60079; MSZ EN 13463; MSZ EN 80079) előírásait. Az ennek megfelelő dokumentációt szakembereink segítségével napakészen elkészítjük.


Rendezvények, koncertek biztonsági tervei és dokumentációja

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet és a Szabadtéri rendezvényekről szóló 10.2:2020.01.22., továbbá a Kiürítésről szóló 2.3:2020.01.22.számú Tűzvédelmi műszaki irányelvek előírásai szerint a művelődési, sport- és oktatási rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban, a Biztonsági tervdokumentációban meghatározni.


Elektronikus tűzvédelmi üzemeltetési napló

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról és az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról előírásai alapján számos esetben kötelessége az üzemeltetőnek a tűzvédelmi berendezésekről adatrögzítési dokumentációt vezetni.

Az online elektronikus tűzvédelmi üzemeltetési napló egy olyan zárt adatrögzítő rendszer, amelyben az adatok rögzítése elektronikus úton történik, és amely alkalmas a tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzési, felülvizsgálati, karbantartási és javítási adatainak tárolására, az elvégzett tevékenységek igazolására, valamint a tevékenységet végző jogosult személyek azonosítására.

Gyors, megbízható, naprakész és bármikor letölthető, nyomtatható.
Önnek csak a végeredménnyel kell törődnie és nyugodtan koncentrálhat egyéb feladataira.


Tűzvédelmi felülvizsgálatok és felmérések

Társasházak, ipari és kereskedelmi létesítmények, irodaházak tűzvédelmi berendezéseinek és rendszereinek (tűzgátló-, fűstgátló nyílászárók, beépített tűzjelzők és oltórendszerek, hő- és füstelvezető berendezések, tűzoltó készülékek és tűzcsapok) felülvizsgálata és dokumentálása, továbbá tűzvédelmi szempontú műszaki felmérések, amelyek kiterjednek az alábbiakra:

1.A tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések megléte, üzemeltetői ellenőrzése, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, az ellenőrzés, karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

2.Az egyéb biztonságot növelő berendezések megléte, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, az ellenőrzés, karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

3.Az elektromos hálózat állapota, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, a karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

4.A tartalékvilágítás (biztonsági világítás és menekülési segítő irányfények) állapota, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, a karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

5.A villámvédelmi hálózat állapota, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, a karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

6.A szellőztető rendszer állapota, tisztítása, valamint a tisztítása dokumentálása.

7.Az égéstermék-elvezetők állapota, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, a karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

8.Gázkészülékek állapota, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, a karbantartás és az időszakos felülvizsgálat dokumentálása.

9.A tűzvédelmi használati előírások megtartása.

A tapasztalatokról részletes, fényképes jegyzőkönyvek és a megoldási javaslatok készülnek. Segítünk a megoldásokban is legyen az dokumentum, hatósági egyeztetés, mérések elvégzése vagy kivitelezés.Ne feledje, 2020. január 22-től megváltozott az OTSZ!

Változtak többek között a tömegtartózkodásra szolgáló helyiségekre előírt követelmények alkalmazási előírásai, az átmeneti védett tér definíciója, a beépített tűjelző vagy tűzoltó rendszerek minősítése, a kiürítés szabályai, az éghető/nem éghető anyagokra vonatkozó specifikáció és új, az anyagokra vonatkozó tűzveszélyességi osztályokat határoztak meg, …

A részletek letölthetők itt.


Keressen bennünket és szakembereink segítenek a megfelelő lépések elvégzésében és az előírásoknak való megfelelésben!

Információ: +36 70 501 0932