Munkavédelmi szolgáltatások

HTH Consulting ipari szolgáltató iroda

“A Magyarországon munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges munkafeltételekhez.”
“A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.”

1993. évi XCIII. törvény (törvény a munkavédelemről)Szolgáltatásaink:

Ipari és humán tapasztalattal, és a munkavédelem helyét a folyamatokban és a szervezetben integráns módon figyelembe véve végezzük a tevékenységünket. Az alapelveinknek megfelelően, mindig az embert helyezzük a középpontba.

-Munkavédelmi megbízotti tevékenység ellátása

-Telephelyek teljes körű engedélyeztetése, tűz-, munka- és környezetvédelmi dokumentációk, szakértők bevonása

-Kockázatelemzések, -becslések és -értékelések elkészítése

-Munkavédelmi oktatás és a tematika elkészítése

-Munkabalesetek kivizsgálása

-Egyéni védőeszköz juttatás meghatározása

-Munkavédelmi dokumentációk és felmérések

-Munka- és tűzvédelmi oktatások

-Bejárások és munkavédelmi tanácsadás

-Hatósági kapcsolattartás

-Munkavédelmi-működési és biztonsági házirendek elkészítése


Dokumentumok:

-Fizikai kockázatértékelés

-Kémiai kockázatbecslés

-Biológiai kockázatbecslés

-Legionella kockázatbecslés

-Munkavédelmi szabályzat

-Munkavédelmi-működési és biztonsági házirendek

-Egyéni védőeszköz juttatási szabályzat

-Munkavédelmi oktatási tematika


Elektronikus kockázatértékelések:

Az e-kockázati mátrix azonosítja a veszélyeket és az érintetteket továbbá megmutatja a kockázatok minőségét és mértékét is.

Elektronikus munkavédelmi kockázatértékelések szöveges és grafikus kimenettel – alapos felmérés alapján – gyors, pontos, teljeskörű, naprakész.

Átfogó szemlét végzünk a partner telephelyén: A telephely bejárása minden helyszínre, létesítményre és eszközre kiterjedően, a meglévő dokumentációk, engedélyek, adatlapok megtekintése és feldolgozása

Elektronikusan rögzítjük a szükséges adatokat: Az ügyfél adatainak és az érintett munkavállalók, munkakörök összegyűjtése, a munkaeszközök, technológiák, anyagok, berendezések adatainak rögzítése

Felépítjük a kockázatok számítógépes adatbázisát: Az összes veszélyforrás valószínűségét, súlyosságát és észlelhetőségét értékeljük, ezek súlyozásával elkészítjük az úgynevezett kockázati mátrixot és grafikont

-Elkészítjük az átfogó dokumentációt: Az az adatbázis által generált eredményekből összeállítjuk a kockázatértékeléseket, a kapott adatok alapján összeállítjuk az oktatási tematikát és a szabályzatokat

Előírjuk az egyéni védőeszközök juttatását: A dokumentációk alapján elkészítjük az egyéni védőeszköz juttatási szabályzatot, előírjuk a szükséges védőeszközöket és közreműködünk azok kiválasztásában


Amikre Önnek feltétlenül oda kell figyelnie, és ami miatt jobb, ha szakemberre bízza ezeket:

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei:

-általános követelmények
-a létesítés követelményei
-munkavédelmi üzembe helyezés
-a munkavégzés tárgyi feltételei
-a munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények
-az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeiA munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai a követelmények megvalósításában:

-a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
-a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés
-a munkavédelem hatósági felügyelete
-veszélyes anyagok kezelése és dokumentálása
-gépek berendezések üzemeltetése és felülvizsgálata
-kockázatértékelések folyamatos elvégzése
-a munkavállaló oktatása és tájékoztatása
-tűzvédelmi rendszabályok betartása

…. és még számos feladat.


Változások- FONTOS!

Információ: +36 70 501 0932