Adatvédelmi tájékoztató

HTH Consulting ipari szolgáltató iroda

Az adatkezelés célja:

A HTH Consulting (továbbiakban: Adatkezelő) az ügyfélszolgálati, oktásszervezői, oktatási és online kommunikációs tevékenységével kapcsolatban kezeli a partnerek személyes és vállalkozási adatait, a kapcsolatfelvétel és a jogszabályi előírások betartása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdése. A partner az üzenet elküldésével, a szakvizsgára, tréningre és oktatásra való jelentkezéssel, a Felnőttképzési szerződés aláírásával, a honlapra történő regisztrációval kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatot és Tájékoztatót.

Sikeres tűzvédelmi szakvizsgát tett személyek nyilvántartásba vétele és a adatok kezelése a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet szerint történik.

Adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény szerint történik.

Az érintettek köre:

HTH Consulting honlapján keresztül üzenetet küldő és regisztráló partnerek, a tűzvédelmi szakvizsgára és tűz- és munkavédelmi oktatásokra, továbbá a tréningekre, egyéb a munkavállalást elősegítő oktatásokra jelentkezők.

Az érintettekre vonatkozó adatok:

A partner elérhetőségei, a kapcsolattartó személy neve, elérhetőségei:  telefonszáma, email címe, továbbá tűzvédelmi szakvizsgára jelentkezésnél a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet által meghatározott további adatok és az oktatásoknál a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény szerinti adatok.

Az adatok forrása:

A honlap üzenetküldő ablakában és a regisztráció során megadott adatok és a felnőttképzési szerződésben, rendezvény regisztrációkban, jelentkezési lapokon megadott jogszabályoknak megfelelő és azok által előírt adatok.

Az adatok kezelésének időtartama:

Az elektronikusan tárolt személyes és egyéb adatok a partner indokolt esetben történő külön kérésére, azok benyújtását és érvényesülését követő 3 napon belül törlésre kerülnek. A tűzvédelmi szakvizsgák esetében a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet előírásai szerint, 5 évig megőrzésre kerülnek. Az oktatások esetében a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint 8 évig megőrzésre kerülnek. A papíralapú dokumentumok és adatok a vállalkozás székhelyén kerülnek irattározásra.

Adattovábbítás és adatvédelem:

A HTH Consulting az adatkezelés során begyűjtött adatokat nem továbbítja, nem értékesíti, és nem teszi elérhetővé külső harmadik fél számára.

Ez alól kivételt képez a tűzvédelmi szakvizsgára jelentkezők, 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet által meghatározott adatai, melyet a 1996. évi XXXI. törvény és 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet előírásai szerint a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint illetékes hatóság felé továbbít és az oktatásokon résztvevők 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvény által meghatározott adatok, amelyeket a Pest Megyei Kormányhivatal, mint illetékes felnőttképzési államigazgatási szerv felé továbbít.

Biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó személyes adataihoz, ennek érdekében gondoskodik a szükséges technikai és szervezeti feltételekről, amelyek az adatok biztonságát megteremtik. Amennyiben az adatok ennek ellenére mégis illetéktelen kezekbe kerülnek, az érintetteket azonnali hatállyal értesíti.

Sütik használata:

A süti beállítások a honlapnál a böngésző alapbeállítása szerint engedélyezettek a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a felugró sütikezelési ablakban  “Elfogadás” gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. A weblap csak az alapműködést biztosító és statisztikai sütiket alkalmaz, az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik félnek és nem kerülnek rögzítésre.

Adatkezelő adatai:

HTH Consulting ipari szolgáltató iroda – Illés Csaba e.v.

Székhely: 6791 Szeged, Bródy Mihály utca 35.

Nyilvántartási száma: 50922668

Adószám: 67900196-1-26

Email: szakvizsga(“kukac”)hthconsulting.hu

Telefon: +36 70 501 0932

Oktatásszervezői tevékenység nyilvántartási szám: SZ030/1-2-3-4-5-7-8-9-12-13-15-16/06/2021.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003435

Adatkezelés és -tárolás helye a vállalkozás székhelye illetve adattárolója.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő és feldolgozó személye:

– Illés Csaba

Válaszlevél, megkeresés:

A HTH Consulting munkatársai személyesen és írásban megkereshetik a partnert az általa által megadott elérhetőségeken. A partner ehhez kifejezett hozzájárulását adja az üzenet elküldésével.

Hírlevél küldése:

A hírlevél segítségével a partner a HTH Consulting működésével kapcsolatos információkról és adatokról, elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet kaphat. A partner a hírlevél kérésével engedélyezi a Hírlevél küldését és fogadja azt.

Az Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot. Az érintetteket, amennyiben Hírlevelet kapnak, az útján értesíti. A többi partner a honlapon érheti el a változást. Amennyiben a partner az értesítést követő 8 napon belül a módosítás elutasításáról nem nyilatkozik, akkor azt általa elfogadottnak kell tekinteni.

A partner a személyes adatai védelméhez való jogának érvényesítése végett polgári bírósághoz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Unio Általános Adatvédelmi Rendelete – GDPR szerint, a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálható (www.njt.hu).

Érvényes: Szeged, 2017. április 26-tól visszavonásig